Hướng dẫn báo tăng lao động đã có số sổ BHXH trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tag: hướng dẫn báo giảm trên phần mềm kbhxh – Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm KBHXH, hướng dẫn báo giảm trên phần mềm kbhxh – Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm KBHXH, hướng dẫn báo giảm trên phần mềm kbhxh – Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm KBHXH

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *